Mondego – Praia Fluvial Ponte de Juncais – 2019/11/10 – 1204